Zemin Kat Devren Kiralık Muayenehane (Su hastanesi civarı)