Bakırköy meydandaki aktif hastası olan muayenehane