Bahçeşehir’de yer alan Polikliğinimize ASİSTAN/Sekreter Arıyoruz.